Sabtu, 23 Februari 2008 Guru-guru “VheGo 41” mengadakan sparing FutSal dengan penerbit Tiga Serangkai. Maksud diadakannya sparing tersebut guna mempererat sillahturahmi antara keluarga besar VheGo 41 dengan penerbit Tiga Serangkai. Selain itu juga agar kerjasama yang telah dibina selama ini tetap terjaga, selanjutnya diharapkan lebih untuk kedepannya.

Sparing dngn Penerbit Tiga Serangkai

Bravo VheGo 41

Iklan